TRDE


Kural olarak (aksi öngörülmediği sürece) bir mahkeme kararı sadece kararın verildiği ülkede hüküm ve sonuç doğurmaktadır. Yabancı mahkeme kararlarının Türkiye’de hüküm ve sonuç doğurabilmeleri için bu kararların Türkiye’de tanıması ve tenfizi gerekmektedir.

Örneğin Almanya’da verilen bir boşanma kararı yalnı...

Devamını Oku5411 sayılı Bankacılık Kanunu Zamanaşımı başlıklı 62. maddesine göre; Bankalar nezdlerindeki mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklardan hak sahibinin en son talebi, işlemi, herhangi bir yazılı talimatı tarihinden başlayarak on yıl içinde aranmayanlar zamanaşımına tâbidir.

Zamanaşımına uğrayan her türlü mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklar banka tarafında...

Devamını OkuUyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu Türk Ceza Kanunu’nda “Kamunun Sağlığına Karşı Suçlar” başlığı altında madde 188’de düzenlenmiştir.

Türk Ceza Kanunu madde 188/1’e göre uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imal, ithal veya ihraç eden kişi, yirmi yıldan otuz yıla kadar...

Devamını OkuKullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma suçu Türk Ceza Kanunu’nda “Kamunun Sağlığına Karşı Suçlar” başlığı altında madde 191’de düzenlenmiştir.

Türk Ceza Kanunu madde 191/1e göre kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran ya da uyuşturucu veya uyarıcı...

Devamını OkuYabancı uyruklu kişiler 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 130. ve 131. maddelerinden yararlanmak suretiyle oturma iznine sahip olmak koşuluyla, ikamet yerlerinde adlarına kayıtlı ve özel kullanımlarına mahsus kara taşıtlarını Türkiye’de kullanabilmektedirler. Bu kapsamda “Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu tarafından teminat hükmünde belge niteliğine haiz “Yabancı Taşıtlar Geçici Gi...

Devamını Oku