TRDE

ALMAN BORÇLAR HUKUKU

Alman borçlar hukuku alanında uzmanlık önemlidir. Borçlar hukuku, borç ilişkisinin doğumunu, hükümlerini, türlerini ve sona ermesini düzenleyen özel hukuk dallarından biridir. Borçlar hukukunun aslî kaynağı Türk hukuku bakımından Türk Borçlar Kanunu; Alman hukuku bakımından Alman Medeni Kanunu’dur. Her iki ülkede de borçlar hukuku borçlar genel hukuku ve borçlar özel hukuku olmak üzere iki ayrı kısma ayrılmıştır.

Alman hukuku ile ilgili çalışma yaparken borçlar hukukuyla da ilgilenmek çok önemlidir. Çünkü, artık globalleşen hukuk pazarında mukayeseli hukuku iyi bilmek zorunluluk olduğu kadar büyük faydalar sağlamaktadır. Öte yandan, Türk borçlar hukuku ile Alman borçlar hukuku esas itibariyle birbirlerine oldukça benzemektedir. Çıkış noktaları ve temel dayanakları birbirinin aynıdır. Bu da iki ülkede karşılaşılan borçlar hukuku meseleleri bakımından geliştirilen çözümlerden her iki ülkenin istifade edebilmesi olanağını ortaya çıkarmaktadır.

Alman hukuk çevresi ile irtibat kurmak imkânın mevcut olması Alman hukukunun her dalıyla ilgili bilgi sahibi olunabilmesini mümkün kıldığı kadar bu kapsamda borçlar hukukuyla ilgili de muhtelif sorunlara cevap bulabilme noktasında katkılar sağlamaktadır.

Almanca bilen avukat şüphesiz ki Alman hukuk uygulamacılarıyla çok rahat irtibat kurabilir ve bu irtibat sayesinde verimli istişarelerde bulunabilir. Bu istişareler borçlar hukukuyla ilgili olabileceği gibi hukukun diğer tüm alanlarıyla da alakalı olarak tezahür edebilir. Karşılıklı bilgi alışverişi neticesinde en karmaşık hukuki sorunlar karşısında dahi isabet derecesi en yüksek sonuçlara ulaşılabilir.

zurück