TRDE

TÜRK CEZA KANUNU TEMELİNDE ALMAN CEZA HUKUKU

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu 26.09.2004 tarihinde kabul edilmiş ve 01.06.2005 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu hazırlanırken en çok Alman Ceza Kanunu göz önünde tutularak temel alınmıştır. Bu nedenle günümüzde Alman Ceza Hukuku çalışmaları Türk Ceza Hukuku alanında önemli bir yer tutmaktadır. Elbette ki Alman Ceza Hukuku uygulamaları ile Türk Ceza Hukuku uygulamaları arasında farklılıklar da bulunmaktadır ancak Türk Ceza Hukuku alanında Türkiye’de Almanca bilen Avukat ile çalışmanın avantaj sağlayacağı kuşkusuzdur. Bu sayede Alman Hukuku temeli, Türk Hukuku gerekliliklerine göre karşılaştırmalı olarak etkin bir şekilde kullanılabilecektir.

Türk Ceza Kanunu kendi içerisinde iki kitaptan oluşmaktadır. Birinci Kitap Genel Hükümleri, İkinci Kitap ise Özel Hükümleri düzenlemektedir. Türk Ceza Kanunu Genel Hükümler kitabı Birinci Kısım Temel İlkeler, Tanımlar ve Uygulama Alanını, İkinci Kısım Ceza Sorumluluğunun Esaslarını, Üçüncü Kısım Yaptırımları düzenlemektedir. Özel Hükümler kitabı ise dört kısımdan oluşmaktadır. Birinci Kısım Uluslararası Suçları, İkinci Kısım Kişilere Karşı Suçları, Üçüncü Kısım Topluma Karşı Suçları ve Dördüncü Kısım Millete ve Devlete Karşı Suçlar ve Son Hükümleri düzenlemektedir.

Türk Ceza Kanunu amacı kişi hak ve özgürlüklerini, kamu düzen ve güvenliğini, hukuk devletini, kamu sağlığını ve çevreyi, toplum barışını korumak, suç işlenmesini önlemektir.

Türk Ceza Hukuku bakımından suçların oluşabilmesi için kanunda düzenlenmiş bulunan unsurların varlığı gerekmektedir. Bu nedenle ceza hukuku açısından hakların etkin bir şekilde ileri sürülmesinde, zamanın gözetilmesinde, isnatların gösterilmesinde, fiilin niteliğinin ortaya koyulmasında ve pek tabii etkin savunma yapılabilmesi adına profesyonel destek alınarak müdafi-vekil ile birlikte hareket edilmesi oldukça büyük bir önem taşımaktadır. Bu noktada Türk Ceza Kanunu’nun hazırlanmasında Alman Ceza Hukuku temel alındığından Almanca bilen Avukat ile hareket etmek şüphesiz faydalı olacaktır.

zurück